• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Özgeçmiş


YAVUZ ÖZTÜRKLER’İN ÖZGEÇMİŞİ

1969 yılında Kars - Sarıkamış'ta doğdu. 1991 yılında  Atatürk Üniversitesi Kars Veteriner Fakültesinden mezun oldu. 1992 yılında Atatürk Üniversitesi Kars Veteriner Fakültesi Doğum ve Reprodüksiyon Hastalıkları, Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Dalında  araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü  Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalında doktora eğitimini tamamladı. 1997 yılında Yardımcı Doçent oldu. 1998 yılında Mart-Eylül  ayları içerisinde Japonya'da biyoteknoloji kursuna katıldı. Kobe Üniversitesi Hayvan Üreme Bilimleri Bölümünde Prof.Dr.Masashi Miyake’nin rehberliğinde “Domuz oostilerinin partenogenetik aktivitesi ile embriyo elde edilmesi ve transferi ” çalışmalarına katıldı.   2003 yılında Doçent ve 2008 yılında Profesör oldu. 1998-2000 yılları arasında Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi yayın yürütme kurulunda görev yaptı ve derginin SCI-Expanded kategorisinde yer almasına katkılarda bulundu.  2005-2007 yılları arasında DPT ve TUBİTAK destekli projelerle “Koyunlarda IVF ve embriyo üretimi”  çalışmalarını başlattı. 2008 yılında Viyana'da çeşitli boğa yetiştirme ve suni tohumlama istasyonları) ve Hollanda'da(Utrecht Üniversitesi Veteriner Fakültesi) kısa süreli mesleki geziler yaparak bilimsel inceleme ve  gözlemler yapma fırsatı buldu. 2006- 2012 yılları arasında 3 dönem Kars-Ardahan-Iğdır Bölgesi  Veteriner Hekimleri odası başkanlığını yürüttüğü dönem içerisinde Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde “Bin Köyde Bin Seminer” adlı bir etkinlik kapsamında  geniş çaplı  yetiştirici bilinçlendirme eğitim programları gerçekleştirdi,  Veteriner Hekimleri için çeşitli sertifika kursları düzenledi. 2019 ve 2020 yıllarında Azerbaycan’da Gence-Göygöl Hayvancılık Bilimsel Araştırma Enstitüsünde “Koyun yetiştiriciliğinde ıslah ve seleksiyon organizasyonu” adlı  proje kapsamında yürütücü olarak görev yaptı. 2021 yılı içerisinde “ Sığırlarda embriyo transferi ve dondurulmuş sperma üretimi” ile ilgili olarak İtalya ve Polonya’da  ziyaretler gerçekleştirdi ve pratik uygulamalar yaptı, aynı yıl Teksas Üniversitesi (TA&MU) ’nde BCSC kursuna katılarak, etçi sığırlarda OPU, IVF ve Embriyo üretimi ile ilgili olarak pratiğe dönük gözlemlerde bulundu.   Ayrıca, 2015 yılında yayın hayatına başlayan Türkiye’nin ilk ve tek peynir dergisi Cheese Life Magazine’nin 2021 yılına kadar  Editörlüğünü yaptı. 2021 yılında  Türkiye’de ilk Veteriner Embriyo Teknoloji Derneği’ni (VEMTED, https://www.vemted.org/) kurdu ve Uluslararası Embriyo Teknoloji Derneği (IETS) ile partnerlik geliştirdi, dernek marifetiyle çeşitli vebinarlar  ve “Sığırlarda Embriyo Transfer Kursu” düzenledi.  Halen Veteriner Embriyo Teknoloji Derneği Başkanlığı’nı yürütmektedir.  Spermanın dondurulması, ineklerde infertilite üzerine çözüm yaklaşımları, in vitro fertilizasyon ve embriyo transferi gibi reprodüktif biyoteknolojiler üzerine  devam eden /tamamlanmış projeleri ve  yayınlanmış eserlerinin yanı sıra, bilim alanı ile ilgili çok sayıda bilimsel araştırma makalesi, üç adet kitapta bölüm yazarlığı ve  farklı  konularda yayınlanmış iki adet kitabı bulunmaktadır. Çeşitli dergi ve gazetelerde köşe yazarlığı yapmaktadır.  Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Derneği, Türk Veteriner Jinekoloji Derneği, Kars -Ardahan -Iğdır Veteriner Hekimleri Odası ve Kars Kafkas Üniversitesi Kalkınma Vakfı üyesidir.  İngilizce bilmektedir.

Yavuz ÖZTÜRKLER’S CURRICULUM VITEA

He was born in Sarıkamış city, Kars Province in 1969. He graduated from Atatürk University Kars Veterinary Faculty in 1991. In 1992, he began to work as a research assistant in Atatürk University, Kars Veterinary Faculty, Department of Obstetrics and Reproduction Diseases, Reproduction and Artificial Insemination. In 1996, he completed his doctorate education  in Istanbul University, Institute of Health Sciences, Department of Reproduction and Artificial Insemination. He became an Assistant Professor in 1997. In 1998, he attended a biotechnology course in Japan between March and September. In the Department of Animal Reproductive Sciences of Kobe University, he participated in the studies of "Embryo obtaining and transfer with the parthenogenetic activity of pig oocytes" under the guidance of Prof. Dr. Masashi Miyake. He became Associate Professor in 2003 and Professor in 2008. He served on the editorial board of the Journal of the Journal of the Faculty of Veterinary Medicine of Kafkas University between 1998-2000 and contributed to the journal’s acceptance into the SCI-Expanded category. Between 2005 and 2007, he started the studies on “IVF and embryo production in sheep” with projects supported by DPT and TUBITAK. In 2008, he had the opportunity to make scientific studies and observations by making short-term professional trips in Vienna ( Various bull breeding, semen production center  and artificial insemination stations) and the Netherlands (Utrecht University Faculty of Veterinary Medicine). During his term as the chairman of the Kars-Ardahan-Iğdır Region Chamber of Veterinarians between 2006 and 2012, he carried out large-scale training programs for breeders within the scope of an event called “A Thousand Seminars in a Thousand Villages” in the Northeast Anatolia Region, and organized various certificate courses for Veterinarians. In 2019 and 2020, he worked as a coordinator at the Ganja-Göygöl Animal Husbandry Scientific Research Institute in Azerbaijan within the scope of the project named "Organization of breeding and selection in sheep breeding". In 2021, he made practical observations in Italy and Poland regarding “Embryo transfer and frozen semen production in cattle”. In the same year, he attended the BCSC course at the University of Texas (TA&MU) and practiced OPU, IVF and embryo production in beef cattle and made some scientific and practical observations. In addition, he was the Editor of Cheese Life Magazine (www.cheeselifemagazine.com) , Turkey's first and only cheese magazine, which started its publication life in 2015, until 2021. In 2021, he established the first Veterinary Embryo Technology Association (VEMTED, https://www.vemted.org/) in Turkey and developed a partnership with the International Embryo Technology Association (IETS), organized various seminars and "Embryo Transfer Course in Cattle" with the help of the association. He is currently the President of the Veterinary Embryo Technology Association. In addition to his ongoing / completed projects and published works on reproductive biotechnologies such as sperm freezing, solution approaches on infertility in cows, in vitro fertilization and embryo transfer, he has numerous scientific research articles in the field of science, authoring  three  book chapters   and two books published on different subjects. He is a columnist for various magazines and newspapers. He is a member of Reproduction and Artificial Insemination Science Association, Turkish Veterinary Gynecology Association, Kars -Ardahan -Iğdır Chamber of Veterinarians and Kars Kafkas University Development Foundation. He speaks English.

 

 

Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.477332.6074
Euro34.596434.7351
Hava Durumu
Üyelik Girişi
Saat
Site Haritası