• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Dünya Veteriner Hekimleri Günü

28 Nisan 2012 “Dünya Veteriner Hekimleri Günü”
 
Veteriner Hekimlik mesleğinin tarihsel geçmişine göz attığımızda, meslek insanlık tarihi kadar eski olmasına rağmen, modern anlamda eğitimi 251 yıl önce Fransa’da 28 yaşında Claude Borgelat adlı genç bir Veteriner Hekimin çabalarıyla başlamıştır. Kraliyet sarayına bağlı bir akademinin müdürlüğüne getirilerek her türlü imkan sağlanan Borgelat’ın Veteriner Hekimliğin bilimsel olarak okutulması için 2 veteriner okulunun açılmasında öncülük ettiği bilinmektedir.
 
Hayvan sağlığına hizmet ettiği kadar insan sağlığına da hizmet eden Veteriner Hekimlik mesleğinin öneminin toplum tarafından yeterince kavranması ve anlaşılması için 2000 yılında Dünya Veteriner Hekimleri Birliği’nin aldığı kararla her yıl Nisan ayının son cumartesi günü kutlanmaktadır.
 
Emek yoğun ve tüm zamanlı çalışan Veteriner Hekimler birçok sorunlarına rağmen özveriyle mesleklerini icra etmekte ve hayvan hastalıklarıyla mücadele ettikleri kadar, hayvandan insana geçen hastalıklarında denetim ve kontrolünde önemli görevler üstlenmektedir. Veteriner hekimlik mesleğinin gelişmiş ülkelerde çok önemli ve saygın meslekler arasında yer almış olmasına rağmen, ülkemizde henüz hak ettiği yeri almadığını görmekteyiz. Bu durum mesleğe olan rağbeti azaltmakta ve meslekle ilgili alanlarda üretimin ve kalitenin artırılması olumsuz etkilenmektedir. Oysa Veteriner Hekimlik sevilerek ve istenerek yapılan bir meslek olması gerekirken her geçen gün daha az seçilen bir meslek kolu haline gelmektedir. Bu durum ise yetişen Veteriner Hekim kalitesine olumsuz olarak yansımaktadır.
 
Oysa Veteriner hekimlik mesleği, insan yaşamına aşağıdaki noktalardan çok önemli katkılarda bulunmaktadır:
1-Hayvandan insana bulaşan hastalıkların engellenmesi ve kontrolü
2-Gıda güvenliği
3-Çevresel tehlikeler ve zararlar
4-Acil ve afet hizmetleri
5- Hayvan sağlığının korunması ve tedavisi
 
150’yi aşkın zoonoz (hayvandan insana bulaşan) hastalık var ve her yıl bir yenisi ile karşı karşıyayız.
 
Kuş gribinin yayılmasının engellenmesinde ve kontrolünde ülkemizin başarılı olmasında Veteriner Hekimlerin çok önemli rolü olduğu su götürmez bir gerçektir.
 
İnsan ve hayvanlar birbirine yakın ve birlikte yaşadıkları gerçeğinden hareketle, insan sağlığını hayvan sağlığından ayrı düşünmemek gerekmektedir. Hayvan hastalıklarının erken teşhisi ve kontrolü, insanlara zarar verme risklerini azaltır. Çiftlikten sofraya, yemden çatala gıda denetimi ve kontrolü toplumun sağlıklı gıda alması ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesi için gerekli ön koşulların başında gelmektedir.
 
Bir çok gelişmiş ve nüfusu fazla ülkenin sağlık bakanlığının programlarına baktığımızda, toplumsal halk sağlığının oldukça önemsendiğini ve ön plana çıktığını görmekteyiz. Ülkemiz de yüzölçümüne göre nüfusu fazla olan ülkeler arasında olduğundan Veteriner Hekimlik ayrı bir önem kazanmaktadır.
 
İnsan ve hayvan sağlığını korumak için gerekli önlemlerin alınmasında bir ülkede kurumlar arasında koordinasyonun sağlanabilmesi de oldukça önemlidir. Bu anlamda, toplumsal halk sağlığının korunmasında Veteriner Hekimlik mesleği ile eşgüdümlü ve işbirliği içinde çalışmak ilgili kurumların başarısı açısından da çok önemlidir.
 
Gelişmekte olan ülkeler arasında kabul edilen ülkemizde kırsal kalkınmanın sağlanması büyük ölçüde tarım ve hayvancılığın gelişmesine ve sağlıklı üretimin toplumsal ihtiyaçlara göre artmasına bağlıdır. İthal et tartışmalarının yaşandığı günümüzde, hayvancılık ekonomisinde Veteriner Hekimin rolü bir kez daha öne çıkmakta ve mesleğin önemini hatırlatmaktadır.
 
Küreselleşmenin gereği olarak, Dünya Gıda Örgütü (FAO) ,Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Uluslar arası Salgın Örgütü (OİE) gibi önemli kuruluşlarının üzerinde hemfikir olduğu Tek Dünya, Tek Tıp –Tek Sağlık görüşünün ve Veteriner Halk Sağlığının önem kazandığı yeni yüzyılda Veteriner Hekimlik mesleğinin göz ardı edilemeyecek sorunları vardır. Uzun ve zor bir eğitimden sonra, ağır koşullarda ve hastalık riskleri ile karşı karşıya çalışan Veteriner Hekimlerin sorunlarını söyle sırlayabiliriz.
1-         Birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü gibi ayrı bir teşkilatlarının olmayışı
2-         Günümüzde işsizlik sorunu yokmuş gibi görünse de her yıl mezun olan Veteriner Hekimlerin kamuda iş garantisinin olmayışı
3-         6343 sayılı yasanın güncel sorunlara göre yeniden düzenlenmemiş olması
4-         Birçok kamu kesiminde Veteriner Hekim istihdamı gerekli olduğu halde, Veteriner Hekim istihdamından kaçınılması
5-         İstikrarsız hayvancılık sektörüne bağlı olarak serbest Veteriner Hekimlikte‘de birtakım sorunların yaşanması
6-         Kamuda çalışan Veteriner Hekimlerin mesleklerinin icrasından çok evrak işlerinde çalıştırılması
7-         Serbest Veteriner Hekimlerin meslek hatalarından ve insana bulaşan hastalıklardan kaynaklı oluşabilecek risklerini güvence altına alacak bir sistemin ülkemizde henüz kurulmamış olması
8-         Mesleğin öneminin kamuoyunda yeterince kavranmamış olması
9-         Yeni açılan Veteriner Fakültelerinde eğitim ve öğretim ile ilgili alt yapının Avrupa standartlarına göre yetersiz olması
 
Veteriner Hekimlerin daha verimli ve etkin çalışması iyi bir mevzuat, teşkilat ve eğitim ile mümkün olabilir.
 
Sonuç olarak sağlıklı toplumun ancak sağlıklı hayvansal gıda tüketimiyle mümkün olabileceği yeni yüzyılda tüm ilgili otoritelerce kabul edilen bir gerçek olarak karşımıza çıkmakta ve Veteriner Hekimlik mesleğinin önemi tüm dünyada her geçen gün artmaktadır. Bu gerçekten hareketle ülkemizde de Veteriner Halk Sağlığı, Gıda Güvenliği ve Hayvan hastalıklarıyla etkin mücadele gibi kavramların istenilen düzeye ulaşması ümidiyle, “Dünya Veteriner Hekimleri Gününü” kutlar, sağlıklı ve mutlu nesillerin yetiştiği güzel yarınlar dilerim.
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar26.972127.0802
Euro28.847428.9629
Hava Durumu
Üyelik Girişi
Saat
Site Haritası